Wyposażenie w sklepach

Dlaczego w firmach muszą znajdować się piktogramy?

Warto przede wszystkim wiedzieć, że znaki bezpieczeństwa, czyli piktogramy jest to zestaw symboli, który dotyczy określonych zasad BHP. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość, że w firmach koniecznie muszą znajdować się znaki bezpieczeństwa.

Dlaczego pracodawcy powinni zadbać o piktogramy do biur i firm?

Należy zdawać sobie sprawę, że stosowanie piktogramów będzie koniecznie w budynkach, które są zakładami pracy. Ponadto muszą one być umiejscowione wszędzie, gdzie znajdują się przynajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne. Warto wiedzieć, że wszystkie wzory, a także zasady stosowania poszczególnych znaków są regulowane zarówno przez normy krajowe, jak i międzynarodowe. Warto również mieć świadomość, że można podzielić znaki bezpieczeństwa na trzy podstawowe grupy, do których należy zaliczyć znaki ochrony pożarowej, znaki ewakuacyjne, a także znaki ochrony i higieny pracy.

Dlaczego znaki ewakuacyjne mają tak duże znaczenie?

Zadaniem znaków ewakuacyjnych jest bardzo dokładne poinformowanie o przebiegu drogi ewakuacyjnej. Stosowane są one w celu nie tylko szybkiej, ale również niezwykle bezpiecznej ewakuacji w trakcie ewentualnego zagrożenia. Koniecznie należy również podkreślić, że powinny być one praktycznie wszędzie, gdzie można mieć wątpliwości, co do przebiegu tej drogi. Ponadto nie można zapomnieć, że znaki ewakuacyjne powinny być umieszczone w bardzo widocznych miejscach. Rekomendowane jest umiejscowienie ich w okolicach źródeł światła. W niektórych sytuacjach niezbędne będzie stosowanie znaków podświetlanych.