Biznes

Jakie są rodzaje transportowych odpraw celnych?

Na czym tak właściwie polega odprawa celna eksportowa? Każdy importer, oraz eksporter przy międzynarodowych transportach produktów podlegają ściśle określonym procedurom celnym. Przedsiębiorca, czyli w tym przypadku kupiec, oraz przedstawiciel firmy transportowej muszą być świadomi, że każda odprawa celna obejmuje zarówno transport lądowy, morski jak i lotniczy.

Na czym polega odprawa celna? W skrócie to wszystkie czynności celne jakie musi przejść towar, który ma przedostać się przez granice jakiegoś państwa, bądź terenu. Tymi czynnościami są między innymi sprawdzenie legalności towaru, oraz zabezpieczenie międzynarodowego obrotu towarami zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz umowami między danymi państwami. Wśród odpraw celnych wyróżnia się ich kilka rodzajów, takich jak: odprawa czasowa (warunkowa), ostateczna, oraz odroczona.

Odprawa czasowa ma miejsce gdy po jakimś określonym czasie towar przewieziony wraca skąd został przetransportowany. Odprawa ostateczna natomiast ma miejsce gdy dany towar zostanie przetransportowany za granice skąd już nie wróci. Odprawa odroczona odbywa się gdy dany urząd celny nie jest w stanie przeprowadzić odprawy przez co tę kontrolę przejmuje inny urząd celny.

Zważając na stopień dokładności eksportowej odprawy celnej można wyróżnić jej dwa rodzaje: odprawę uproszczoną, oraz zwykłą. Uproszczona odprawa jak wskazuje sama nazwa polega na uproszczeniu niektórych etapów odprawy. Z tego rodzaju odprawy celnej mogą korzystać tylko firmy, które posiadają zaufanie służb celnych. Odprawa zwykła polega oczywiście na sprawdzeniu każdego z etapów odprawy celnej.